Wittebrugpark: Badhuisweg 141-163, bouwjaar 1938-1939

Beschrijving, ontleend aan het Haags Monumenten Informatiesysteem


HGA-F-03502, 1946

Inleiding

Vrijstaand flatgebouw uit 1936-1938, gebouwd door architect Jan Wils in de stijl van het Nieuwe Bouwen, waarin invloeden van de architecten Dudok en Van Ravestein, en van het Traditionalisme meespelen.

Omschrijving

Flatgebouw op rechthoekige plattegrond, bestaande uit zes bouwlagen onder een plat dak, gecombineerd met een flauw gebogen kap met uitstekende daklijst. Het gebouw heeft een gele bakstenen bekleding met diepliggende voegen. Kenmerkend is de groepering van asymmetrische bouwmassa's tot een evenwichtige compositie en de afwisseling van horizontale en verticale elementen, resp. gevormd door de brede vensters met stalen kozijnen en de doorgaande raampartijen van de trappenhuizen. Het horizontale en verticale element wordt verder benadrukt door de toepassing van brede balkons en smalle bovenelkaar liggende (inpandige) balkons. Ter hoogte van de begane grond rusten de uitspringende bouwmassa's op betonnen kolommen. De gevels bevatten voorts cirkelvormige vensters, o.a. aan weerszijden van de ingang. Aan de achterzijde en de rechterkant zijn bordessen met bakstenen balustrades en hardstenen dekplaten. De flat is een vereenvoudigde versie van het in Den Haag in de jaren 20/30 veel voorkomende luxueuze woonhotel.

Waardering.

Flatgebouw van architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en typologisch belang als representatief voorbeeld van een luxueus woonhotel in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Hoofdvorm, detaillering en materiaal zijn goed bewaard

+ - + - +

Bron: Haags Monumenten informatie Systeem (HMS) van de afdeling Monumenzorg, Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Den Haag.