de Tweede Wereldoorlog


~juni 1945: HGA-F-35953, Haags Gemeente Archief
het restant van de Witte Brug die in 1943 werd afgebroken
in het kader van de constructie van de Atlantik Wall

Welkom op de website www.wittebrugpark.nl/ww2, een subsite van het domein wittebrugpark.nl. Deze subsite is het tehuis van de pagina's over de Tweede Wereldoorlog, met uitzondering van één pagina over de oorlogsjaren in het Wittebrugpark.

Op de pagina 'over deze website' wordt toegelicht hoe deze subsite is ontstaan en hoe deze geleidelijk naar de coulissen gaat verdwijnen.

+ - + - +