over deze website...

Deze website (technisch is het een subsite binnen het domein wittebrugpark.nl) is rond 2005 ontworpen om achtergrondmateriaal te inventariseren voor de geschiedenis van het Wittebrugpark tijdens de bezettingsjaren 1940-1945. Van het één komt het ander: het achtergrondmateriaal had ook weer een kader nodig dat zich aanvankelijk uitstrekte tot Den Haag, vervolgens tot Nederland in het algemeen en tenslotte tot Europa. Kortom, een eigen visie op de Tweede Wereldoorlog als garnering van het verhaal over het Wittebrugpark.

Het onderhoud van de subsite staat inmiddels op een laag pitje, niet in de laatste plaats vanwege een tsunami van goede publicaties (o.a. in de Wikipedia) over verwante onderwerpen; het landschap van doorzoekbare publikaties over de tweede wereldoorlog is in 2011 bovendien verrijkt met de complete wetenschappelijke editie van L. de Jong's 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog'. Dit standaardwerk (zonder de illustraties) omvat 1.7 GB aan informatie en kan gratis worden gedownload in PDF formaat.

E.e.a. betekent dat de subsite geleidelijk naar de vergetelheid verdwijnt; een proces dat nog wordt versneld door de 'krenten uit de pap' van de subsite te halen en een eigen plek te geven in 'de oorlogsjaren in het Wittebrugpark'.